Tee

ผมคิดจะทำบล็อก (Blog) หลายครั้งหลายคราวแล้วครับ ได้แต่คิดไม่ได้ลงมือทำสักที เพราะผมไร้ชึ่งแรงบันดาลใจ ไร้ชึ่งจุดมุ่งหมาย ไร้ชึ่งแรงขับเคลื่อน ไร้ชึ่งแรงกระตือรือล้น เต็มไปด้วยความเกียจคร้าน แต่ก็ทำบล็อกขึ้นมาจนได้ เพราะคน 7 คนครับ พวกเค้าทั้งหมดนี้ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างของบล็อกนี้ครับ

3 คนแรกคือกัลยานิมิตร เป็นผู้ให้ชึ่งแรงบันดาลใจที่มันเหือดแห้งไปจากใจผมนานแล้ว เพราะพวกเค้ามีสิ่งที่ผมไม่มี พวกเค้า 3 คนนี้เต็มไปด้วยความขยันขันแข็ง พวกเค้าเต็มเปี่ยมไปความคิดที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งด้านความคิดและด้านผีมือ เป็น 3 คนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่จะทำงานใหม่ๆขึ้นมามากมายอย่างต่อเนื่อง ผมอยู่ใกล้พวกเค้าแล้ว ผมได้มองเห็นความไม่เอาไหนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโง่เขลาของตัวเอง 3 คนนั้นคือ นรินทร์ นาคประพันธุ์ (เอ), นเรศ นาคประพันธุ์ (บี), และ ภาณุวัตร บวรสิริทรัพย์ (นุ)

อีก 4 คนหลังเป็นบุคคลที่สำคัญมาก คือ จักรกฤษ ทิพย์อาสน์ (ตั๋ง), ธนากร อภิวัฒโนดม (บี), สังสรรค์ เปรมกระสินธุ์ (กุ๊ก) และ ศิริภา จึงธีรพานิช (ตูน) ผู้ที่มีพระคุณกับผมเป็นอย่างมากครับ เป็นเสมือนแขนขาที่ทำให้งานบริษัทเดินไปได้ดี ทำให้ผมมีเวลามากขึ้น เพราะคนทั้ง 4 นี้ ที่ได้ทำให้ผมมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานที่จะเอามาลงบล็อกครับ

ถ้าไร้ชึ่ง 7 คนนี้ผมคงไม่สามารถทำบล็อกนี้ขึ้นมาได้เลย

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

น้องแหมว cat

 เป็นอีกหนึ่งผนงานครับ ชิ้นแรกที่ปั่นแนวน้ารักๆ (น้องแหมว)
ยังไงก็ต้องขอคำชี้แนะจากผู้รู้ทุกๆท่านด้วยนะครับ

set displacement

วิธีการ set displacement นั้นไม่ยากครับ หลังจากได้รูปภาพที่เป็น displacement จาก Zbruhs แล้ว นำไปใส่ในช่อง displacement ปรับค่า Alpha Gain ต้องการให้นูนออกมาเท่าไร ดูเอาตามต้องการเลยครับ แล้วใส่ค่า Alpha Offset ลบออกครึ่งหนึ่งของค่า Alpha Gain หรือหารด้วย 2 นั้นเองครับ เหมือนรู้ตัวอย่างครับ
เป็นอันว่าเสร็จ ขั้นต้อน set displacement ครับ